Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a https://stbmedia.hu/ weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinkre terjed ki.

 

Az adatkezelő

Neve: S.T.B Média Art Kft.

Elérhetősége: +36 70 940 1522, info@stbmedia.hu

Képviselő neve: Sikna Róbert ügyvezető

Hivatalos levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Gyóni Géza köz 5/B.

Adatkezelő honlapjának címe: https://stbmedia.hu/

Cégjegyzékszám: 13-09-195614

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Vállalkozásunk nem végez olyan adatkezelési műveleteket, nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá vagy kötelezővé tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

 

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámunkon keresztül (+36 70 940 1522)

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásainkról, az árainkról, az ajánlatkérés menetéről, továbbá valamennyi kérdésben, amelyet azok az érdeklődők tesznek fel, akikkel nem állunk szerződéses kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a híváslistában 1 hónapig tárolódnak a telefonszámok.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@stbmedia.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. Egyszeri hívásokat nem rendelünk névhez, a telefonszámokat nem mentjük el a névjegyzékbe. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN

Az e-mailen küldött üzenetek minden esetben az info@stbmedia.hu e-mail címre érkeznek.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, tájékoztatás nyújtása a termékeinkről, árainkról, a rendelési és vásárlási tudnivalókról elektronikus levelezés útján.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. A levelezéseket törölni fogjuk akkor is, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, de az adatkezelési cél megvalósult (pl. megválaszoltuk a kérdést). Ezen kívül levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és legkésőbb ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyet nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@stbmedia.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az e-mailt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

 

AJÁNLATKÉRÉS ÉS MEGRENDELÉS

Ajánlatkérését elküldheti nekünk elektronikus levélben, elképzeléseit egyeztethetjük személyesen, telefonon vagy elektronikus levél útján. A vállalási feltételeket, a megrendelő elképzeléseinek részleteit minden esetben írásban egyeztetjük, telefonon és személyesen apró pontosításokra van lehetőség. A kezelt személyes adatok köre az Ön által előnyben részesített kommunikációs csatorna szerint változik.

Adatkezelés célja: Ajánlat küldése, elképzelések egyeztetése, szerződés teljesítése. A beazonosításhoz és a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen személyes adatokat kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: megrendelő természetes személy / egyéni vállalkozó neve, e-mail címe, telefonszáma (nem kötelező megadni), más személy képviselőjének, kapcsolattartójának a neve, telefonszáma (nem kötelező megadni), e-mail címe, a részünkre küldött e-mailek tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a természetes személy vagy a kapcsolattartóként kijelölt természetes személy munkáltatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett projekt lezárásától számított három év.

A telefonszám kivételével a személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

 

SZÁMLÁZÁS

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pont (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím (ha partnerünk e-mailen is kéri a számla kiküldését).

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a számlázási adatokat e-mailben kérjük el megrendelőinktől, ez az e-mail megőrzésre kerül a tárhelyünkön az adatkezelés időtartama alatt, továbbá a számlázási adatokat könyvelőnk is megismeri. Számlázáshoz a Revolution Software Kft. számlázó programját használjuk, amely nem felhő alapú program.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tárhelyünkön a szerződés előkészítése során e-mailben megadott adatok a szerződés teljesítéséig megőrzésre kerülnek. A számviteli bizonylatokat a számla kiállításának évében és további nyolc évig kötelességünk megőrizni.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződésben vállalt kötelezettségeinket nem teljesítjük.

 

SZOLGÁLTATÁSUNK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE – FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL

Adatkezelés célja: szolgáltatásunk díjának az átutalása, az átutalás beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszáma, megrendelés azonosító.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a bank elektronikus felületén az átutalás adatai megismerhetők, továbbá a bankszámlakivonatok tartalmát a könyvelőnk is megismeri.

A személyes adatok tárolásának időtartama: bankszámlakivonat kiállításának éve és további nyolc év (a számviteli bizonylatokhoz megfelelően).

 

SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.

 

SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer és az oldalon végzett tevékenység.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).

 

ARCHIVÁLÁS

Adatkezelés célja: biztonsági másolat készítése a dokumentumainkról és az adatbázisainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: adatbázisok védelme, adatvesztés megelőzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: merevlemezünk teljes tartalma, beleértve valamennyi személyes adatkategóriát, amelyet fent felsoroltunk (természetes személyek neve, e-mail címe, telefonszáma, üzenetei, lakóhelye, képmása, véleménye, hangja, munkahelye, foglalkozása, háttéranyag róla).

A személyes adatok forrása: saját merevlemezünk.

Címzettek: a személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személyek részére, tárhelyszolgáltatónknál tároljuk az archivált anyagokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legkésőbb a következő mentésig, amelyet 30 naponta megejtünk.

 

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

 

Oldalunkon a következő sütiket használjuk

 

Süti neve Felhasználása Élettartama
rc::a Google recapthca funkció hívja meg, kiszűri a bot-októl érkező kéréseket állandó
rc::b Google recapthca funkció hívja meg, kiszűri a bot-októl érkező kéréseket böngészés ideje
rc::c Google recapthca funkció hívja meg, kiszűri a bot-októl érkező kéréseket böngészés ideje
volume segítségével megjegyzi a böngésző az ideális hangerő beállítást az oldal videóihoz állandó
__utm.gif Google Analytics, a böngésző és operációs rendszer technikai adatát logolja böngészés ideje
__utma Google Analytics, a látogatások számát, az első látogatás dátumát 2 év
__utmb Google Analytics, időbélyeg a látogató pontos érkezésére a weboldalra 1 nap
__utmc Google Analytics, időbélyeg a látogató pontos távozására a weboldalról. Segít az ott eltöltött idő számításában böngészés ideje
__utmt Google Analytics, a szerver lekérések számát jegyzi 1 nap
__utmz Google Analytics, figyeli, hogy milyen felületről érkezett az oldalra a felhasználó, milyen kulcsszavakat használt esetleg a keresőben, ami az oldalra juttatta 6 hónap
flowplayerTestStorage Videolejátszó kiegészítő, megjegyzi, hogy hol tartott a videóban a felhasználó állandó
NID Google, A targetált hirdetésekhez megjelenítését segíti. A visszatérő látogató eszközéhez rendel egy egyedi azonosítót. 6 hónap

 

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

 

MUNKATÁRSAINKON KÍVÜL KI ISMERI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? CÍMZETTEK KÖRE:

Tárhely.eu Kft
1144 Budapest, Ormánság u. 4. X.em. 241.
support(kukac)tarhely.eu
tarhely.eu
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám.: 01-09-909968

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

 

Kisné Szekeres Nóra E.V.

Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás.

 

UniCredit Bank

Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf.: 386

Ügyfélszolgálat: +36 1 325 3200

Ellátott tevékenység: elektronikus banki felület biztosítása, havi bankszámlakivonatok előállítása.

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

 

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink és a szolgáltatásaink iránt érdeklődök a következő jogosultságokkal:

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

b, Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

c, Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

d, Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

e, Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f, Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Az érintett a fenti jogait az info@stbmedia.hu címre megküldött elektronikus levelében, valamint az adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelemben megjelölt formában (elektronikus vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

 

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info@stbmedia.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy

  • személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
  • fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének,
  • az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza,
  • az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.

Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilakotást) nem folytatunk.

 

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2020. július 1-jén lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

Budapest, 2022. december 6.